Vedenie účtovníctva
-  jednoduché ( podvojné, DPH)
 
- vedenie personalistiky
 
- mzdové účtovníctvo
 
- skladové hospodárstvo
 
Vedenie účtovníctva vykonávame externým spôsobom podľa Vaších podmienok alebo na čiastočný pracovný úväzok.