ŠKOLENIA V OBLASTI OCHRANY PRED POŽIARMI :

  • Školenie novoprijatých zamestnancov pri nástupe do zamestnania pred začatím práce
  • Školenie vedúcich zamestnancov s overením vedomostí a zamestnancov,
  • Školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase s overením vedomost
  • Odborná príprava protipožiarnych hliadok právnickej osoby a pracoviska
  • Odborná príprava protipožiarnych asistenčných hliadok pred začatím činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo pred začatím podujatia, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb