Naša firma ponúka široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a činnosti pracovnej zdravotnej služby v organizáciách. Náš prístup je profesionálny a flexibilný. Okrem komplexných riešení zabezpečujeme aj  činnosti podľa požiadaviek klienta.

    Činnosti spojené s BOZP, PPO a PZS vykonávame na celom území Slovenskej republiky. Sme držiteľmi osvedčení  a oprávnení o vykonávaní všetkých súvisiacich činností:

-  činnosť bezpečnostno-technickej služby

-  činnosť autorizovaného bezpečnostného technika

-  činnosť technika požiarnej ochrany

-  odborné poradenstvo BOZP a OPP

-    činnosť koordinátora bezpečnosti práce na stavbách