Stanislav Brezáni                  email : brezani.bozp@gmail.com

Lietava 58                             mobil : 0911139400

013 18  Lietava                      skype : stanko668                                                                                        

DIČ :    1033992729

IČO:    43574416

Zapísaná v OŽP-I/2007/05145-2/CR1