Bezpečnosť a ochrana zdravia obsahuje podsúbory :

  • činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostno technickú službu
  • školenia z bezpečnosti práce
  • dokumentáciu