Ponuka služieb

                                               

            

Už 25 rokov Vám poskytujeme  hore uvedené služby, ktoré sú vykonávané autorizovaným bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany z náležitými platnými oprávneniami a osvedčeniami.

Poradenstvo bezpečnosti práce, protipožiarnej ochrany a bezpečnostno-technickej službe
 24 hodín denne 7 dní v týždni bezplatne.